Sklenářství Opava - izolační skla

Vyrábíme izolační dvojskla, trojskla  - do hliníkového, plastového či nerezového rámečku. Do meziskelního prostoru dodáváme okrasné lišty typu Baviera různých šířek a odstínů v ochranné atmosféře argonu.

Izolační skla dodáváme v různých kombinacích a to jak se skly ornamentními, bezpečnostními tak i neprozvučnými.

Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Rychlá výroba - do následujícího dne -  pro skla U=2,5 W/m2K
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Zasklívání do všech systémů ( dřevěné, plastové, kovové )
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Zateplujeme klasická okna dvojskly: systémem -  ECOTHERM
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Kombinace skel izolačních s ornamentními a bezpečnostními
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Izolační skla  U = 1,1 W/m2K pokovená + argon - výroba do týdne

 

DŮLEŽITÉ PARAMETRY IZOLAČNÍCH SKEL

Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.Hodnota U
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při
     teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.měrnou jednotkou je W/m2K
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.čím je tato hodnota nižší, tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací, vede k vyšší povrchové teplotě interiérové
     tabule a tím k vyšší pohodě v místnosti

Hodnota g
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy
     směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez
     jakýchkoliv dalších nákladů
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné, protože získání energie
     slunečním zářením znamená ohřev

Hodnota SC
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.je poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým,
     nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.

Hodnota Lt
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.součinitel určující celkový prostup světla sklem v %
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.vyšší hodnota je lepším faktorem lidského vjemu
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.jakékoliv použití silnější vrstvy popř. přidání další skloviny hodnota se zhoršuje
Sklenářství Opava vyrábí izolační skla, dvojskla, trojskla do hliníkového, plastového a nerezového rámečku. Izolační skla vyrábíme v různých kombinacích.vývojem trhu jsou propagována skla s vyšší prostupností světla doporučována do izolačních trojskel