Sklenářství Opava čištění studní

VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Čistá a nezávadná pitná voda je základem zdravého života, proto je důležité věnovat pozornost ochraně a údržbě Vaší studny ať už k účelům individuálního zásobování nebo jakéhokoliv využití pro Váš dům, chatu nebo k firemním účelům.

Při využívání studní se po několika letech obvykle na dně studny vytvoří nános sedimentů (usazenin – písek, bahno, jíl, prach, mikroskopické organismy), které pronikly do studny s přitékající vodou. Tento proces můžeme nazvat také jako tzv. přirozené nebo přírodní znečištění zdroje studny. Sedimenty se na dně studny usazují jako jemný kal a jsou tvořeny především z organických látek.

Nachází se v nich částice okolní půdy, řasy, plísně, bakterie a sloučeniny vysrážené z některých látek např. železo, mangan, které mohou také ucpávat vstupní otvory do studny, popřípadě i potrubí.

 

VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Pravidelně kontrolovat vystrojení studny 2 x ročně (potrubí, čerpadlo)
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Kontrola tlakové nádoby (2 x ročně kontrola tlaku v nádobě)
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Občasná kontrola hladiny vody a přítoku do studny
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Sledovat možné zdroje znečištění v blízkosti studny
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Sledovat netěsnosti uzavření studny popř. uzamčení studny
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Dle potřeby pravidelně kontrolovat kvalitu vody (orientační a akreditované rozbory)

Každý majitel studny by měl 2 – 4x do roka vždy v jarním a podzimní období provést kontrolu svého zdroje a patřičně ji připravit na sezónu.

Zhoršují zejména senzorické vlastnosti vody (chuť, pach, barva), ale negativně ovlivňují také jímací schopnost studny a s tím i související vydatnost přítoku do studny a především kvalitu zdroje. Pokud studna není delší dobu používána, může se stát, že se přítok do studny ztratí nebo zeslábne. Po vyčištění, případném prohloubení a pravidelném odběru vody ze studny se přítoky mohou obnovit.

 

VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Nabídka čištění, izolace, prohlubování a oprav studní.

VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie.Kopané studny - nabízíme kompletní servis

VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. zjistíme celkový stav studně včetně vnějšího pláště
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. omyjeme stěny proudem-tlakem vody
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. vyčerpáme vodu kalovým čerpadlem
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. odstraníme usazeniny a mechanické nečistoty ze dna
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. uložíme na dno podsypový filtr
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. omyjeme stěny dezinfekčním prostředkem
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. opětovně vyčerpáme veškerou vodu
VK sklenářství v Opavě, sklenářské práce, stavební práce, čištění studní, podlahové lišty a bazénová chemie. zajistíme izolaci vnějšího pláště studny bentonitem

Pro zachování nejvyšší kvality vody je nutné opakovat toto čištění jednou za 5 let!

 
 

Konzultace na tel. čísle - 776 243 014